a1-Beginner

A1 seviyesi iki bir kişi; Somut kazanımın nasıl olur da günlük kullanımı ve çok temel ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir duruma gelir. Kendi kendine, herkesin yaşadığı, yaşadığı yer ve sahip olduğu şey gibi kişisel ve günlük bilgilerle anlatabilir, sorarak kişiyle kişiyle iletişim kuracak tanık olabilir. London Bridge Dil Kursu

Daha Fazla BİLGİ

A2 – Elementary

A2 seviyesindeki bir kişi; İngilizce’ nin temellerinde ustalaşarak, bilindik ve rutin konularda, basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren temel ve gündelik konularda iletişim kurabilir. Ortam ve anlık ihtiyaç gerektiren alanların tasvirini basit terimlerle açıklayabilecek dil becerilerine sahip olur.

Daha Fazla BİLGİ

B1 – Intermediate

B1 seviyesindeki bir kişi; işte, okulda, boş zamanda vb. düzenli olarak karşılaşılan bilindik konularda açıkça belirtilen standart şeylerin ana noktalarını kavrayarak, öğrendiği dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkacak çoğu durumu idare edebilecek seviyeye gelir.London Bridge Dil Kursu

DAHA FAZLA BİLGİ

B2 – Upper – Intermediate

B2 seviyesindeki bir kişi; Kendi uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar dâhil olmak üzere, hem somut hem de soyut konulardaki karışık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir, ana dili İngilizce olan kişilerle yapılan konuşmalarda, her iki taraf için de iletişim sağlamayı mümkün kılan bir akıcılık ve spontanelik seviyesinde etkileşime geçebilir. London Bridge Dil Kursu Ankara Kızılay Şubesi

Daha Fazla Bilgi

C1 – Advanced

C1 seviyesindeki bir kişi; Geniş yelpazedeki zorlu ve daha uzun metinleri anlayabilme ve tam anlamını kavrayabilmenin yanında, fikirlerini herhangi bir kaygı yaşamadan akıcı ve spontane şekilde ifade edebilir. Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlı olarak esnek ve etkin şekilde kullanarak, karmaşık konularda net, sağlam yapılı ve ayrıntılı metinler üretebilir.
London Bridge Dil Kursu

Daha Fazla Bilgi

C2 – Proficiency

C2 seviyesindeki bir kişi; Farklı sözel ve yazılı kaynaklardan alınan bilgileri özetleyip, tartışma konularıyla fikirleri anlaşılır bir sunumla yeniden düzenleyebilir, en karmaşık durumlarda bile kendini spontane olarak, oldukça akıcı ve tutarlı şekilde, sözlü ve yazılı yaratıcılığı destekleyen tarzda ifade edebilir. Herhangi bir konuda metin okuyup, yazabilir. Katılım sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi