C2 seviyesindeki bir kişi; Farklı sözel ve yazılı kaynaklardan alınan bilgileri özetleyip, tartışma konularıyla fikirleri anlaşılır bir sunumla yeniden düzenleyebilir, en karmaşık durumlarda bile kendini spontane olarak, oldukça akıcı ve tutarlı şekilde, sözlü ve yazılı yaratıcılığı destekleyen tarzda ifade edebilir. Herhangi bir konuda metin okuyup, yazabilir ve akademik ortamlarda etkin katılım sağlayabilir. C2 seviye dil kursu

C2 seviye dil kursu

İletişim