Felemenkçe

Felemenkçe Dil Kursu, Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri grubundan dil. Hollandaca ve Flamanca gibi lehçeleri vardır, bunlar özellikle yazılı dilde birbirine oldukça yakındır. Felemenkçe ve lehçeleri; HollandaBelçika ve Surinam‘da resmî dil konumundadır.

Belçika’da konuşulan lehçesine Flamanca, Hollanda’da konuşulana ise Hollandaca denir. Belçika’da daha çok kuzeyde bulunan Flaman bölgesinde konuşulur. Felemenkçe ise Aşağı Almanca ve Friz diline yakındır.

Felemenkçe ve yerel lehçeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Felemenkçe, Belçika devleti içinde Fransızcanın baskısına karşı mücadele vererek geçen tarihi içinde özgün bir gelenek, edebiyat ve kendi içinde lehçeler oluşturmuş, ancak Belçika’nın federal devlet yapısına bürünmesi ile Felemenkçe ile ortak noktalarını tekrar keşfetmiştir. Flamanlar günümüzde yerel şivelerini konuştukları zaman “Flamanca konuşuyorum” (“Ik spreek Vlaams”), Algemeen Nederlands (Genel/Ortak Felemenkçe) adını verdikleri standartlaştırılmış eğitim, bilim ve yönetim dilini kullandıkları zaman “Felemenkçe konuşuyorum” (“Ik spreek Nederlands)” derler. Yine de, aksan farkları, kullandıkları bazı kelimeler ve söyleyiş tarzlarından ötürü bir Hollandalı muhatabının bir Flaman olduğunu hemen anlayabilir. Dahası her yörenin kendine ait bir konuşma şekli olduğundan hangi bölgeden, şehirden hatta köyden geldiğini de çıkarabilir. Bunun sebebi de Felemenkçenin coğrafî olarak çok küçük bir bölgede konuşulsa da, topluluklar oldukça birbirine bağlı yoğun ve sık bir dokuda olmasıdır. Böylelikle dil konuşulduğu, bölge içinde resmî sınırlardan bağımsız olarak, oldukça heterojen bir yayılım gösterir. Resmî kaynaklara göre yalnızca Flaman Bölgesi içinde lehçe olarak tanımlanabilecek 26 farklı Felemenkçenin konuşulduğu tespit edilmiştir. Bunların başlıcaları arasında

sayılabilir. Aynı şekilde Hollanda’nın çeşitli bölgelerinde birbirinden oldukça farklılık gösteren çeşitli lehçeler bulunur. Bunlardan bazıları:

Genel/Ortak Felemenkçe ise Türkiye’de bölgeler arası lehçelerden ve şivelerden bağımsız olarak konuşulan modern Türkçe ile kıyaslanabilir. Her yöre kendine özgü bir lehçe ve şive ile konuşsa da eğitim, öğretim, basın, yayın, radyo, TV, yazım ve devlet işlerinde hep standartlaştırılmış ortak resmî dil kullanılır. Ancak halk kendi yöresel aksan ve lehçelerini bir kültürel değer olarak görerek yaşar, yaşatır ve korurlar. Bu yüzden her yöre kendine ait olan lehçelerde gazete ve dergiler çıkarır yerel radyo, televizyonlarda kendi lehçeleri ile yayın yaparlar. felemenkçe dil kursu

Lehçeler arasındaki fark o kadar güçlüdür ki coğrafî olarak Limburgcanın konuşulduğu Limburg Bölgesi ile Batı Flandra Bölgesi‘nin konuşulduğu yöre arasındaki mesafe 100 km’yi aşmamasına karşın her iki lehçenin konuşanları birbirlerini anlamakta büyük güçlük çeker. Bu anlamadaki güçlük bir bakıma Türkçe ile Azerice ile karşılaştırılabilir. Bu sebepten devlet televizyonları genelde halkın konuşmalarını büyük çoğunlukla Genel Felemenkçe alt yazı ile verir. Aynı şey Belçika’da yayınlanan Hollanda filmleri ve dizileri ile Hollanda’da yayınlanan Flaman dizi ve filmleri için de geçerlidir ve genelde Genel Felemenkçe alt yazı ile verilir. felemenkçe dil kursu

Felemenkçe, Hollanda sömürgesi olan ülkelerde (Aziz MartinSurinamArubaGuyanaHollanda AntilleriVirgin Adaları) de konuşulmaktadır. Geçmişte en büyük Hollanda sömürgesi olan Endonezya‘da yaygınlığını sürdürmekte olup yerel diller üzerinde büyük tesiri olmuştur.

Fransa‘nın kuzeybatısındaki Nord ilinde, özellikle Dunkerque komününde de konuşulur.

1874’ten 1972’ye kadar Felemenkçenin kuzey Fransadaki dağılımı

17. yüzyıldan itibaren Güney Afrika‘ya göçmüş olan Hollanda asıllı Buğrlar (nl:Boer-Çiftçi), Felemenkçenin coğrafî kopukluk nedeniyle farklılaşmış bir lehçesi (picini) olan Afrikaans konuşmaktadır.

Dünyada yaklaşık 24 milyon insan resmî dil olarak Felemenkçe konuşmaktadır.

Felemenkçe konuşulan ülkeler

Ana dili Felemenkçe olanlar, dillerinin İngilizce ve Almanca ile benzer noktaları bulunduğundan bu dilleri öğrenmeye yatkındırlar. Cümle yapısı ve kullanılan sözcükler bakımından İngilizce ve Almanca ile benzerlik göstermektedir.

İngilizce ve Almanca benzerliğe örnek:

 • Felemenkçe: Wat is jouw naam?
 • Almanca: Was ist dein Name?
 • İngilizce: What is your name?
 • Felemenkçe: Geef mij het boek.
 • Almanca: Gib mir das Buch.
 • İngilizce: Give me the book.

Felemenkçe alfabesi “a” dan “z” ye kadar Temel latin alfabesinde bulunan tüm harfleri içerir. Diyakritik işareti bulunan harfler alfabede yer almaz. Alfabe böylece 26 harften oluşurken, bazen kendisinde tek harf özelliği verilen diftong “IJ” ile alfabedeki harf sayısı 27 ye çıkar. Bu harf genellikle alfabeye eklenmezken, örneğin telefon defterlerinde veya sözlüklerde “x” ve “y” arasında yer alır. felemenkçe dil kursu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXIJYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxijyz

Ünlü harfler

 • Felemenkçede ünlü harflerin büyük bir kısmı Türkçeye benzer şekilde okunur; a(a), aa(â), e, ee(e), i(i), o(o), oo(oo), u(ö/ü)
 • IJ harfi isimlerde ve cümle başında daima büyük yazılır, örneğin; IJsselmeer. Felemenkçede kullanılan diğer diftongların yanında sadece ij tek harf olma özelliğini taşır. Türkçe karşılığı ile “ay” şeklinde okunur.
 • Felemenkçede ij ile birlikte toplam 8 diftong kullanılır ve Türkçe okunuşları böyledir; au(au), ei(ay), eu(öö), ie(î), ij(ay), oe(u), ou(au), ui(öü)
 • Bir araya gelişleri ile farklı okunan diğer ünlü harfler; ae(â), uu(üü).
 • Felemenkçede bu kurala uymayan ünlü harf gruplarının okunuşlarındaki istisnaları belirtmek için Trema kullanılır (ä, ë, ï, ö, ü). “Ö” ve “ü” sesleri Türkçedeki gibi değildir, o ve u şeklinde okunurlar. Örneğin “ruïne” (harabe) okunuş ruine, vakuüm (vakum) okunuş vakuum, België (Belçika) okunuş Belhie
 • Bir cümlede bir kelimenin önemini göstermek için ve o kelimenin vurgusunu öne çıkarmak için ünlü harflere bazen acute aksanı eklenir (á, é, í, j́, ó, ú, íj́). “J́” harfi çoğu yazı sisteminde bulunmadığı için normal j şeklinde yazılır. Diğer yandan aksanlar aynı okunan kelimelerdeki anlam farklılığını belirtir. Örneğin “voor” ve “vóór”

Ünsüz harfler

 • Felemenkçe kullanılan digraphlar ise şunlardır; ch, sj, tj
 • “c” harfi ei ve ij harflerinden önce İngilizcede olduğu gibi “s” şeklinde okunur (city). Diğer yandan “c” harfi a, o, u nun önünde k gibi okunur. Bu kurala uymayan birkaç yabancı kökenli kelimede a, o, u dan önce bulunan “c” harfi s şeklinde okununca, Fransızcadaki gibi çengel işareti eklenir. Örneğin: “provençaalse grasmus” (Funda ötleğeni), “façade” (cephe), “Curaçao
 • “g” harfi h gibi okunur ama, Almancadaki “ch” digrafı gibi boğazdan söylenir.
 • “z” harfi Türkçedeki s gibi okunur.
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices
Ara!
×

Merhaba!

WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize info@londonbridge.com.tr adresine e-posta gönderin.

× Whatsapp!